Styrelsen för SödRa för år 2017

 

Ordförande
Gun Ahtola

SM0YDQ


070-687 18 26

Vice ordf.
Lars-Erik Jacobsson
SM0FDO

08-500 102 60

Kassör
Karl-Erik Färdigh

SM0NUE

08-777 24 52
073-964 96 62 

Sekreterare
Ingemar Johansson

SM0DSF

08-500 223 97
070-775 34 84

Ledamot
Fredrik Brask

SA0FBR


070-618 34 43

Ledamot
Ingemar Thagesson
SM0SYQ
070-602 47 55
Ledamot
Gunnar Lövsund
SM0BYO
070 657 15 66

Suppleant
Nils Willart

SM0FNV

076-774 84 04

Suppleant
Björn Hultberg
SA0BFF

070-760 11 11

   

 

 

Föreningsfunktionärer

Webbansvarig
Christer Jonson
SA0BFC  
Bulle/QO-nät
Göran Eriksson
SM5XW  
Kursansvarig
Lars-Erik Jacobsson
SM0FDO 08-500 102 60
QSL-manager och ansvarig för tester
Ingemar Johansson
SM0DSF  
Lärare telegrafikurs
Lars-Erik Jacobsson
SM0FDO 08-500 102 60
Materielförvaltningsgrupp
Lars-Erik Jacobsson SM0FDO (sammankallande),
Nils Willart SM0FNV, Ingemar Thagesson SM0SYQ,
Kalle Färdigh SM0NUE

 

 
Redaktör SödRa Nyhetsblad och informationsansvarig
Lars-Erik Jacobsson
SM0FDO 08-500 102 60
Repeatergrupp
Nils Willart SM0FNV, (sammankallande) Christer Jonson SA0BFC,
Erik Edbladh SM0GBY, Björn Hultberg SA0BFF

 

 

Ungdomsansvarig
Nils Willart
SM0FNV  
Dataansvarig
Jan-Olof Nilsson
SM0IFP  
Samordnare för Fyrtesten & Museum Ships
Vakant
   
Samordnare för programkvällar
Ingemar Johansson
 
SM0DSF  
Samordnare för Prylmarknad
Lars-Erik Jacobsson
SM0FDO 08-500 102 60
     
Revisor (sammankallande)
Börje Carlsson
SM0EYT 08-500 224 38
Revisor
Lennart Pålryd
SM5AOG  

Valberedning

  Göran Eriksson (sammankallande)
   (epost:  )

SM5XW  
Robert Malmqvist SM0TAE  
Personuppgiftsansvarig
Karl-Erik Färdigh
SM0NUE

 


 
Betala fika med Swish!
Fika/mat i klubbstugan:
123 422 2030

Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

Programmet

27 sep 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan
30 sep 2023
10:00 - 15:00
Kolmilan på Gålö
01 okt 2023
10:00 - 15:00
Kolmilan på Gålö
04 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan
11 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan

Avgifter för 2023

Medlemsavgift
Vuxen 250kr
Ungdom t.o.m. det år man fyller 25 år 75kr
Familjemedl 125kr
Nya medlemmar efter den 1/7 betalar halv årsavgift för resterande del av det första året
Nya medlemmar efter den 1/11 betalar hel årsavgift och den gäller då resten av året och för hela nästkommande år.

Logga in/ut

Här fanns våra besökare

Om Cookies