Styrelsen för SödRa för år 2015

 

Ordförande
vakant 

Vice ordf.
Lars-Erik Jacobsson
SM0FDO

08-500 102 60

Kassör
Karl-Erik Färdigh

SM0NUE

08-777 24 52
073-964 96 62 

Sekreterare
Ingemar Johansson

SM0DSF

08-500 223 97
070-775 34 84

Ledamot
Joachim Sundin

SM0WED


 

Ledamot
Ingemar Thagesson
SM0SYQ
 
Ledamot
Leif Johansson
SA0BQA
 

Suppleant 
Nils Willart

SM0FNV

 

Suppleant
Nils Stenbacka
SA0ARB

 

   

 

 

Föreningsfunktionärer

Webbansvarig
Christer Jonson
SA0BFC  
Bulle/QO-nät
Göran Eriksson
SM5XW  
Kursansvarig
Lars-Erik Jacobsson
SM0FDO 08-500 102 60
QSL-manager och ansvarig för tester
Ingemar Johansson
SM0DSF  
Lärare telegrafikurs
Lars-Erik Jacobsson
SM0FDO 08-500 102 60
Materielförvaltningsgrupp
Ingemar SM0SYQ (sammankallande),
Nils Willart SM0FNV, Lars-Erik Jacobsson SM0FDO,
Kalle Färdigh SM0NUE

SM0SYQ

 
Redaktör SödRa Nyhetsblad och informationsansvarig
Lars-Erik Jacobsson
SM0FDO 08-500 102 60
Repeatergrupp
Joachim Sundin SM0WED, Christer Jonson SA0BFC,
Mats Idén (D-star), Nils Willart SM0FNV

 

 

Ungdomsansvarig
Nils Willart
SM0FNV  
Stugfogde
Joachim Sundin
SM0WED  
Samordnare för Fyrtesten & Museum Ships
Wittich von Zedtwitz-Liebenstein
SA0BFW  
Samordnare för programkvällar
Ingemar Johansson (sammankallande),
Göran Eriksson SM5XW
SM0DSF  
Samordnare för Prylmarknad
Lars-Erik Jacobsson
SM0FDO 08-500 102 60
     
Revisor (sammankallande)
Börje Carlsson
SM0EYT 08-500 224 38
Revisor
Lennart Pålryd
SM5AOG  

Valberedning

  Robert Malmqvist (sammankallande)
   (epost: e )

SM0TAE  
  Jan-Olof Nilsson SM0IFP  
  Yvonne Malmqvist SA0YLY  

 


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

Programmet

11 jun 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
11 jun 2023
12:30 - 16:00
ÖPPET HUS PÅ SK0QO - GÅLÖ
11 jun 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
18 jun 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
18 jun 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.

Avgifter för 2023

Medlemsavgift
Vuxen 250kr
Ungdom t.o.m. det år man fyller 25 år 75kr
Familjemedl 125kr
Nya medlemmar efter den 1/7 betalar halv årsavgift för resterande del av det första året
Nya medlemmar efter den 1/11 betalar hel årsavgift och den gäller då resten av året och för hela nästkommande år.

Logga in/ut

Här fanns våra besökare

Om Cookies