Med anledning av den svåra jordbävningskatastrofen i Turkiet och Syrien där hittills mer än 5000 personer har rapporteras avlidna, har den turkiska amatörorganisationen fått begäran om hjälp med katastrofsamband. Kommunikationen kommer främst att ske på VHF/UHF men även på 3,777 och 7,092 MHz.

Man har därför skickat ut en begäran via IARU att radioamatörer ska försöka hålla dessa frekvenser fria för att inte störa den pågående räddningsinsatsen.

Du kan läsa mer, på engelska, på IARU:s webbplats här


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

Programmet

11 jun 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
11 jun 2023
12:30 - 16:00
ÖPPET HUS PÅ SK0QO - GÅLÖ
11 jun 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
18 jun 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
18 jun 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.

Logga in/ut

Här fanns våra besökare

Om Cookies