Tävlingskommitten för SAC, Scandinavian Activity Contest, beslöt enhälligt att ställa in årets båda utgåvor av SAC-testen.

Beslutet grundades på det pågående kriget i regionen och med tanke på IARU:s deklaration om vänskap mellan människor.

Vi hoppas att situationen förbättras så att vi åter kan tävla mot varandra på det sätt som SAC är tänkt att fungera säger man som kommentar till beslutet.

Tidigare har IARU deklarerat att de är en opolitisk organisation som ska stödja och försvara amatörradion och amatörradiotjänsten. Amatörradio handlar om att öva sig på att kommunicera och vänskap mellan människor.

"IARU is an apolitical organization focused on promoting and defending amateur radio and the amateur radio services. The amateur radio service is about self-instruction in communications and friendship between people."

Läs mer här.


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

Programmet

11 jun 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
11 jun 2023
12:30 - 16:00
ÖPPET HUS PÅ SK0QO - GÅLÖ
11 jun 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
18 jun 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
18 jun 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.

Logga in/ut

Här fanns våra besökare

Om Cookies