Introduktion till SvxLink

SK0QO Södertörns Radioamatörer och SSA Distrikt Ø inbjuder till en informationsträff/videomöte om SvxLink. Det är SM5GXQ Peter som kommer att berätta om hur man med SvxLink kan fortsätta använda sin vanliga analoga 2m- eller 70cm-radio – samtidigt som det finns möjlighet att nå många andra analoga repeatrar i Sverige.

Inledningsvis beskrivs, hur SvxLink möjliggjorde sammankopplingen av de totalt 4 repetrarna på Öland. Vidare beskrivs de talgrupper som används, samt hur man med subton och/eller DTMF kan styra repeatern. Presentationen fortsätter med några av de vanligaste trafikfallen, och avslutas med en kort beskrivning av vad som behövs för att ansluta sig.

SvxLink (uttalas Svix-link) är en mjukvara som körs under Linux, lämpligen i en Raspberry Pi enkortsdator. Den ersätter repeaterns nuvarande styrenhet (repeaterlogik). SvxLink har utvecklats av Tobias SM0SVX. Allting startade 2003 - då som en Linux-applikation för EchoLink. Sedan 2019 finns möjligheten att använda talgrupper, ungefär som på DMR och TETRA – dock med bibehållen analog ljudkvalitet.

I Sverige finns ett nationellt nät av upp till 40 noder, bestående av nästan 50 analoga repeatrar – från Kiruna till Blekinge. Alla distrikt utom Gotland är fn representerade. Nätet drivs av SM0SVX Tobias och SM3SGP Gunnar. För övervakning finns en Portal, som utvecklas och drivs av SA2BLV Peter.

Föredraget går på JitSi, du hittar det här:  meet.jit.si/svx-link-sk0qo

 

 


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

Programmet

11 jun 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
11 jun 2023
12:30 - 16:00
ÖPPET HUS PÅ SK0QO - GÅLÖ
11 jun 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
18 jun 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
18 jun 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.

Logga in/ut

Här fanns våra besökare

Om Cookies