Ett kraftigt utbrott på solen för ett par dagar sedan har reulterat i en kraftig solstorm som närmar sig jorden och kan orsaka en del störningar i radiotrafik och kanske också påverka olika satelliter, t.ex GPS.

Både engelska Met Office och amerikanska NOOA registrerade en kraftig sk Coronal Mass Ejection, CME, på solen nyligen och har beräknat att effekterna av den kommer att nå jorden under de närmaste 36 timmarna, dvs den 27 november. Effekterna beräknas inte bli alltför våldsamma men kan resultera i störningar på t.ex amatörradio och möjligen på GPS på jordens skuggsida. Det kan också ge norrsken längre söderut än vanligt.

Du kan läsa mer om utbrottet på spaceweather.com

Så här förklarar astronomerna på spaceweather.com vad en geomagnetisk storm är:

"A geomagnetic storm is a major disturbance of Earth's magnetosphere that occurs when there is a very efficient exchange of energy from the solar wind into the space environment surrounding Earth.

"These storms result from variations in the solar wind that produces major changes in the currents, plasmas, and fields in Earth’s magnetosphere.”

 

Som vanligt hittar du också mycket om solen och vad som händer där på svenskspråkiga SpaceWeatherLive


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

Programmet

11 jun 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
11 jun 2023
12:30 - 16:00
ÖPPET HUS PÅ SK0QO - GÅLÖ
11 jun 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
18 jun 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
18 jun 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.

Logga in/ut

Här fanns våra besökare

Om Cookies