Under förra året kollades några olika kända e-handelsplatser med ett ganska nedslående resultat. Nu har man kollat Amazon också och det blev inte väldigt mycket bättre trots att man kollade den svenska webbplatsen amazon.se.

Det finns ett antal krav som ställs på elektriska saker som säljs på den svenska marknaden, bla att det ska finnas bruksanvisning på svenska och att förpackningen ska ha korrekt märkning. Sen ska naturligtvis produkten uppfylla de tekniska kraven bla när det gäller elsäkerhet och EMC.

I de aktuella fallen var det många produkter som hade brister som gjorde att de inte fick säljas på den svenska marknaden.

En annan sak som också är värt att fundera på är att om du själv köper saker från ett land utanför EU, t.ex från Kina, så blir du importör och det är du som får ansvaret för att produkterna uppfyller kraven. Och det oavsett om du säljer/ger bort den eller ej.

Läs mer om undersökningen på Elsäkerhetsverkets hemsida

 

 


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

Programmet

11 jun 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
11 jun 2023
12:30 - 16:00
ÖPPET HUS PÅ SK0QO - GÅLÖ
11 jun 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
18 jun 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
18 jun 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.

Logga in/ut

Här fanns våra besökare

Om Cookies