Elsäkerhetsverket har under hösten, tillsammans med Länsförsäkringar Forskningsfond, köpt in nattlampor, USB-laddare och mixrar för att ta reda på om de motsvarar kraven för att få säljs inom EU.

 

Produkterna köptes från Wish, Aliexpress och eBay och det nedslående resultatet var att 93 procent av de testade produkterna blev underkända i de tekniska testerna. Produkterna hade olika slags fel men flera av de testade lamporna hade t.ex brister i konstruktionen som innebär risk att användaren kan komma åt strömförande delar med 230 volt.

Produkter som säljs utanför EU är inte alltid tillverkade för att användas i Sverige. Det finns heller inte någon svensk importör eller annat företag inom EU som tar ansvar för att produkten uppfyller de krav som ställs. Det betyder att importören, dvs DU får ta hela ansvaret för att produkten är säker att användas.

Totalt identifierades 108 anmärkningar på 28 produkter. De vanligaste felen är stift som lossnar från stickproppen, fel typ av plast som lätt brinner, att komponenter sitter för tätt och felaktiga kondensatorer.

Överlag är produkterna tillverkade på fel sätt, med fel material och har ofta inte bara en brist utan flera vilket ökar riskerna för dig som användare.

- Utifrån denna undersökning avråder vi starkt från att köpa privatimporterade elprodukter från ”nätjättarna” säger Mari Sparr från Länsförsäkringar Forskningsfond.

Testresultatet kommer även att användas inom Elsäkerhetsverkets samarbete med Sveriges Konsumenter och projektet Privatimportens faror. Syftet med projektet är att öka kunskapen hos konsumenter om vad privatimport innebär, ansvarsfrågor och vilka risker det finns.

Sammanfattningsvis:

  • 26 av 28 testade produkter har brister som gör dem farliga
  • Ingen av nattlamporna klarar de tekniska kraven
  • Åtta av nattlamporna har tre eller fler anmärkningar
  • Fyra av nattlamporna lockar till lek
  • Elva av laddarna har fler än tre anmärkningar
  • 13 av laddarna klarar inte de tekniska kraven

Du hittar en sammanställning av testerna här.


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

Programmet

30 sep 2023
10:00 - 15:00
Kolmilan på Gålö
01 okt 2023
10:00 - 15:00
Kolmilan på Gålö
04 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan
11 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan
18 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan

Logga in/ut

Här fanns våra besökare

Om Cookies