Meddelande från valberedningen inför styrelsevalet år 2021

SödRas valberedning önskar ditt förslag på kandidater till kommande val på årsmötet 2021.

De poster som skall väljas är följande:

 

Styrelseledamot på 2 år. Idag: Lars-Erik Jacobsson/SM0FDO
Styrelseledamot på 2 år. Idag: Karl-Erik Färdigh/SM0NUE
Styrelseledamot på 2 år. Idag: Bengt Knutsson/SM0DCD

Styrelsesuppleant på 1 år. Idag: Nils Willart/SM0FNV
Styrelsesuppleant på 1 år. Idag: Anders Ljunggren/SA0CCA

Revisor på 1 år. Idag: Börje Carlsson/SM0EYT (sammankallande)
Revisor på 1 år. Idag: Lennart Pålryd/SM5AOG

 

Vi önskar också förslag på kandidater till ny valberedning, som ska väljas på ett år.
Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av ”minst två ledamöter varav en utses som
sammankallande”.

 

Skicka gärna mail till För att vi ska kunna använda ditt förslag, så ber vi dig bifoga dina kontaktuppgifter. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta någon av oss i valberedningen per telefon enligt nedan.
Vi önskar ditt förslag senast 20 december.

 

Robert Malmqvist/SM0TAE (sammankallande) Tel: 070-555 38 49
Ingemar Johansson/SM0DSF Tel: 070-775 34 84

 

Bästa hälsningar
För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

Programmet

30 sep 2023
10:00 - 15:00
Kolmilan på Gålö
01 okt 2023
10:00 - 15:00
Kolmilan på Gålö
04 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan
11 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan
18 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan

Logga in/ut

Här fanns våra besökare

Om Cookies