Konferensen rullar på, nu är vi i slutet av den andra veckan och en del saker börjar falla på plats medan andra är lika, eller mer, oklara som dom var från början.

Efter många långa mötespass och intensiva diskussioner ser det nu ut som att bandet 50-52 MHz av konferensen kommer att pekas ut som amatörradioband i region 1, dvs samma tilldelning som Sverige haft sedan många år. Det finns ett antal länder i regionen som har andra önskemål men då kommer deras önskemål att avspeglas i en s.k. fotnot. En del länder gör hela bandet 50-54 MHz tillgängligt medan andra har olika begränsningar för att skydda t.ex analog TV och ytterligare andra länder vill ha en halv MHz av de två med primär status för amatörradion medan resten av de två MHz har sekundär status. Med den modell vi har i Sverige där frekvenserna är undantagna från tillståndsplikt, spelar en sådan lösningen inte någon roll men i andra länder med tillståndsgivning kan det vara av intresse. Men, som sagt, det är en bit kvar innan beslutet är fattat.

 

WRC 19 logo plain 300x128På agendan finns också en agendapunkt 10 där agendan för kommande konferens spikas för att ge möjlighet att studera de olika frågorna under åren fram till nästa konferens. Där dyker det upp allehanda, ibland lite udda, frågor som, om de godkäns, blir föremål för studier under de kommande åren för att beslutas på nästa WRC 2023. Av intresse för amatörerna finns det ett förslag från Frankrike om att studera ett antal frekvensband för att se om det finns något där man kan ha kommunikation med "drönare", ett behov som ökar kraftigt hela tiden. Ett av banden som man vill studera är amatörernas 2 metersband.

En annan fråga som kan bli av intresse är att det har rapporterats störningar på satellitnavigeringssystem i det sk L-bandet dvs där amatörernas 23 cm band finns. Där finns det en risk att det kan bli inskränkningar för amatörradion eftersom satellitnavigrening antagligen anses viktigare än amatörradio. Men vi får väl se om beslut tas att ta upp det på kommande WRC23. Frågan diskuteras dock redan inom CEPT eftersom det nya Europeiska satellitsystemet Galileo ligger inom det aktuella frekvensbandet för amatörradio. Då satellitsignalen är mycket svag när det tas emot av navigationsutrustningen och det är därför lätt att den störs och man tappar i noggrannhet på positionsangivelsen eller att det inte alls är möjligt att fastställa positionen.

Som jag skrivit tidgare kan det vara långa dagar med tidiga morgnar och sena kvällar och därför får man ibland se solen gå upp också när man förbereder dagens möten. I går morse fångade jag den här vackra soluppgången från min balkongdörr.

20191106 055809

 

 

 

 


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

Programmet

30 sep 2023
10:00 - 15:00
Kolmilan på Gålö
01 okt 2023
10:00 - 15:00
Kolmilan på Gålö
04 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan
11 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan
18 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan

Logga in/ut

Här fanns våra besökare

Om Cookies