Värdsradiokonferensen, WRC, som nu är inne på sin nionde dag, eller tionde om vi räknar lördagens möten också, är som vanligt en rätt seg historia. Allt inom ITU, och för övrigt även CEPT, är ju konsensusstyrt så att alla måste vara överens om beslutet, dvs det finns ingen som har större makt och kan bestämma över de andra. Det är därför det ofta blir många och långa debatter om de olika frågorna. Dels diskuteras själva sakfrågorna men också bakomliggande politiska frågor och argument som mer handlar om konkurrens och skydd för egen industri även om ingen tillstår det. Så diskussionerna kan ibland bli rätt märkliga när man säger en sak men egentligen argumenterar för något annat.

Sedan förekommer att man medvetet sprider desinformation för att fördröja beslut och skaffa fördelar i förhandlingarna. WRC 19 logo plain 300x128Man talar om att alla ska lämna mötet "equally unhappy", dvs du behöver inte gilla beslutet men du ska i alla fall kunna acceptera det och det ska ges och tas av alla, inte bara för en del.

Det finns flera frågor på agendan som är av intresse för radioamatörerna än 50 MHz-bandets vara eller inte i region 1. Det gäller t.ex det franska förslaget till kommande WRC 2023, att undersöka flera olika frekvensband för att se om det går att hitta något där man kan dela kommuniation med "drönare" med de tjänster som redan finns i bandet. Ett av banden som man föreslår ska studeras är amatörernas 2-metersband.

När det gäller 50 MHz-bandet så har det tagits små steg framåt men det är många parametrar som ska stämma. Delningen är ju inte bara med rundradio (TV) utan i bandet finns även sk radar för vindprofilering, dvs meteorologiska mätningar som kan störas. Region 1 är ju mycket stor så det finns många olika aspekter som behöver funderas på. Om grannlandet tillåter amatörradio i hela bandet 50-54 MHz med hög effekt och primär status så kan det ställa till problem i grannlandet där man har bandet till t.ex TV, vindprofilering och militär användning.

Ett annat band av intresse är övre delen av 5 GHz-bandet där man vill få in flera olika tjänster som ska dela med det som redan finns där idag. I bandet finns bla amatörradio och radar, bla SMHI:s nya väderradarstationer och militär radar, och att få in ännu fler användare kan skapa problem.

För den som är köpsugen finns det också saker att köpa, t.ex ITU:s jubileumsnycket som betingar det facila priset av 3500 egyptiska pund, runt 2000 kronor. Den togs fram till 150-års jubileet tidigare men har nu fått en ny skylt som ersatt jubileumsskylten.

 

 

20191106 134640

 

 


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

Programmet

27 sep 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan
30 sep 2023
10:00 - 15:00
Kolmilan på Gålö
01 okt 2023
10:00 - 15:00
Kolmilan på Gålö
04 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan
11 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan

Logga in/ut

Här fanns våra besökare

Om Cookies