SödRas repeatrar, lägesrapport

Den analoga FM-repeatern hade under lång tid fungerat dåligt och på slutet har 2 meters-delen inte fungerat tillfredsställande utan endast UHF-repeatern har fungerat vilket gjort att ”bullen” och trafiknätet då fått köras endast på 70 cm-delen. Flera olika personer har i olika omgångar försökt få det att fungera bättre och provat och ändrat ett antal saker som inte haft önskad effekt utan istället, till del, gjort problemen värre. Ändringarna har heller inte dokumenterats vilket gjort efterföljande felsökning svårare.

 

En större ombyggnad bedömdes därför nödvändig och detta arbete påbörjades under våren. Genom en gåva fick vi tillgång till en annan, kommersiell, repeater för 2-meters delen som vi driftsatte under våren. Samtidigt stängde vi ner UHF-repeatern eftersom den inte heller fungerade som den skulle, bla när det gäller subtonshanteringen. Den äldre styrlogiken ersattes också av en nyare kontroller som är lite bättre.

Nu återstår att få till UHF-delen av repeatern och även där har vi efter lite letande fått en professionell repeater till skänks som vi ska programmera och anpassa till vårt behov. Vi har också fått tag i en modernare repeaterkontroller som vi ska anpassa till de två repeatrarna som vi fått. Detta arbete kommer att ta mer tid och blir klart någon gång under hösten eftersom vi också behöver byta ut det stativ som allt är monterat i då det inte är riktigt ändamålsenligt längre.

Repeatern för D-star har varit ur funktion under en tid pga att vi inte längre fick tillgång till sändarplatsen. Men nu har repeatern flyttats till en annan, mycket bättre, sändarplats och den är åter i full drift och med en betydligt mer stabil internetkoppling än tidigare.

Ny DMR-repeater
I samband med ombyggnaden av FM-repeatern har vi också passat på att utöka med en repeater för det digitala trafiksättet DMR som också är driftsatt sedan början av sommaren. Den är kopplad till det s.k Brandmeister Network och det är därför möjligt att kommunicera med andra DMR-stationer, både inom och utom landet. Utökningen gjordes möjlig genom att vi fick en professionell repeater till skänks som vi driftsatte på vår sändarplats i Handen. Sändareffekten är för stunden runt 12 W men målet är att öka effekten senare i samband med att vi driftsätter den nya analoga UHF-repeatern.

Genom kopplingen till Brandmeister Network är det också möjligt att kommunicera mellan de båda digitala repeatrarna, oavsett om man har D-star eller DMR, utöver att båda kan kommunicera med andra stationer i hela världen.

Sedan försommaren disponerar SödRa därför tre repeatrar, en analog crossbandsrepeater och två digitala repeatrar, den ena för D-star och den andra för DMR. Ombyggnad pågår för stunden av UHF-delen av crossbandsrepeatern men så snart det är klart kommer den att fungera på samma sätt som tidigare med länkning mellan VHF-och UHF.

Christer BFC, repeatergruppen

 

Läs mer om repeatrarna här


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

Programmet

30 sep 2023
10:00 - 15:00
Kolmilan på Gålö
01 okt 2023
10:00 - 15:00
Kolmilan på Gålö
04 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan
11 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan
18 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan

Logga in/ut

Här fanns våra besökare

Om Cookies