SSA har tagit fram ett nytt studiematerial som handlar om elektromagnetiska fält, EMF. Kunskap om detta ingår i kunskapskraven för certifikatprovet men kursmaterial har hittills saknats vilket gjort det svårt att studera ämnet.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har påtalat bristen och har ställt krav på att ämnet måste ingå i utbildningen av nya radioamatörer och dessutom att de som redan har certifikat ska ta del av materialet för att öka kunskaperna om EMF.

Det nya materialet tar bl.a upp vad elektromagnestiska fält är, hur dom alstras och vad som påverkar styrkan i fältet. Starka elektromagnetiska fält är inte hälsosamma men om, och i så fall hur, svagare fält påverkar kroppen är inte känt och det finns inga studier som entydigt pekar på att det innebär risker att vistas i sådana fält.

SSM tillämpar sk försiktighetsprincipen, dvs undvik att vistas i elektromagnetiska fält i onödan och har tagit fram sk referensvärden som anger de värden som de rekommenderas att de inte överskrids.

Här hittar du studiematerialet

Läs mer på SSA:s hemsida här


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

Programmet

30 sep 2023
10:00 - 15:00
Kolmilan på Gålö
01 okt 2023
10:00 - 15:00
Kolmilan på Gålö
04 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan
11 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan
18 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan

Logga in/ut

Här fanns våra besökare

Om Cookies