Världsradiokonferensen, WRC, hålls var tredje-fjärde år och nu under november pågår årets utgåva av WRC. Till konferensen är i år mer än 3800 delegater anmälda och det ställer stora krav på arrangören och konferensanläggningen för att få det att fungera.

ITU, som är FN:s organ för kommunikations och informationsteknologi arrangerar mötet som är det högsta beslutande organet när det gäller användning av radiospektrum för allehanda typer av radiotillämpningar.

På agendan finns många olika frågor, bland annat om satellitkommunikation, flyg- och båt-kommunikation, fordonsradar i 77 GHz-bandet, amatörradio och frågan om skottsekundens(!) vara eller icke vara.

Vid WRC 2012 fastställdes vilka frågor som ska tas upp vid årets konferens och sedan mötet 2012 har de olika frågorna utretts och försök och beräkningar har gjorts. På ett antal möten där representanter från de olika länderna har deltagit har sedan de olika erfarenheterna och åsikterna diskusterats och dokumenterats och på det sättet har förslag på lösningar av de olika frågorna arbetats fram, förhoppningsvis, men inte alltid, i samförstånd. I många frågor är de olika länderna inte överens om lösningen och ofta handlar det om industripolitik eller annat revirtänk.

På agendan finns också en punkt om amatörradio i 5 MHz-bandet. Flera länder har ju redan idag upplåtit större eller mindre del av bandet för amatörradio men det är ju nationella beslut på samma sätt som Sverige tilldelar tillfälliga tillstånd i bandet. Men nu gäller det en gemensam tilldelning inom ITU som ska kunna tillämpas i så stor del av världen som möjligt.

Som en del av förstudierna inför beslutet har Sverige sedan flera år tilldelat fyra frekvensband om vardera 3 kHz för experiment. Hittills har ett 40-tal personer ansökt om tillstånd och hittills har inga störningar rapporterats.

Hittills har förhandlingarna om 5 MHz-bandet gått trögt. Ryssland, tillsmmans med ett antal länder, motarbetar kraftfullt förslaget om tilldelning men diskussionerna fortsätter. På fem mötespass om 90 minuter har vi inte lyckats enas om något annat än att vi absolut inte är överens...

Många olika möten hålls parallellt i olika lokaler så det blir mycket springande mellan olika mötesrum och ofta sena kvällar eftersom resultat måste uppnås enligt en tight tidplan. Det brukar bli möten även på helger och kvällar, och i sämsta fall, även på nätter för att bli klar i tid.

Med tanke på det stora antalet delegater måste det till stora möteslokaler. Konferensen hålls i ett närbeläget konferenscenter där många mindre lokaler med 5-600 sittplatser, genom en genomtänkt konstruktion med rörliga väggar, kan kombineras till flera stora lokaler. Om alla väggarna öppnas upp och allt utnyttjas maximalt kan närmare 2500 personer sitta och delta i mötet samtidigt! Och vid de större plenarmötena simultantolkas delegaternas inlägg på de sex ITU-språken!

Nedan en bild på en av de lite större kombinationerna av rum. Dock syns inte den balkong där bilden är tagen ifrån som rymmer drygt dubbelt så många besökare som det som syns i bild.

 


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

Programmet

11 jun 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
11 jun 2023
12:30 - 16:00
ÖPPET HUS PÅ SK0QO - GÅLÖ
11 jun 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
18 jun 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
18 jun 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.

Logga in/ut

Här fanns våra besökare

Om Cookies