Ett samband mellan de höga solfläckstalen och en kombination av global uppvärmning och ökad radioanvändning, speciellt i mikrovågsband men också på kort- och mellanvåg, har orsakat hittills okända problem.

Radioanvändning med höga effekter, mer än några hundra watt, i dessa band värmer upp atmostfären på ett sätt som påminner om hur en mikrovågsugn värmer mat och den ökade temperaturen ökar också påverkan av solens strålar och joniseringen ökar vilket skapar nya, och kraftigare, joniserade skikt, så kallade G- och H-skikt. Antagligen påverkas även klimatet på sikt.

De nyligen upptäckta skikten orsakar, genom att atmosfären värms upp och joniseringen ändras, oväntade problem med kommunikation genom jonosfären vilket märks bl.a på ISS, den internationella rymdstationen. Det ger också upphov till störningar på GPS genom att radiosignalerna dämpas och böjs av genom passagen genom jonosfären vilket ger betydligt sämre noggrannhet vid användning av GPS. I flera miljö- och andra organisationer höjs nu flera kritiska röster och även användningen av amatörradio i dessa band har börjat ifrågasättas.

I USA har man forskat på de här effekterna sedan början av 90-talet i ett projekt som kallas HAARP, där man byggt en gigantisk anläggning i närheten av Gakona i Alaska där man med flera hundra antenner och tillhörande sändare skapat världens mest kraftfulla sändaranläggning. Målet med de försöken var att utreda om det gick att ändra reflektionen i atmosfären och selektivt skapa "hål" där den egna taktiska kommunikationen kunde spridas samtidigt som fientlig kommunikation kunde stoppas. (Bilden till höger från www.haarp.alaska.edu) 

HAARP-projektet har kommenterats flitigt genom åren, bla skrevs följande för några år sedan:

The U.S. Government has a new ground-based "Star Wars" weapon which is being tested in the remote bush country of Alaska. This new system manipulates the environment in a way which can:
  • Disrupt human mental processes.
  • Jam all global communications systems.
  • Change weather patterns over large areas.
  • Interfere with wildlife migration patterns.
  • Negatively affect your health.
  • Unnaturally impact the Earth’s upper atmosphere.
The U.S. military calls its zapper HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program). But this skybuster is not about the Northern Lights. The device will turn on lights never intended to be artificially manipulated.

Det finns oändligt mycket information på internet om HAARP, bland annat här.

 

 


Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

Programmet

11 jun 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
11 jun 2023
12:30 - 16:00
ÖPPET HUS PÅ SK0QO - GÅLÖ
11 jun 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.
18 jun 2023
10:00 - 11:00
QO-ringen
18 jun 2023
20:30 - 21:00
SSA bulletin och lokaltrafiknät.

Logga in/ut

Här fanns våra besökare

Om Cookies