I oktober 1986 invigdes Televerkets radionät Mobitex. Ursprungligen avsett för Televerkets eget behov vid arbeten med telefonnätet men det blev också använt av ambulans, brandkår, polis, försvaret, åkerier, taxi med mera. Efter samarbete med Ericsson vidareutvecklades nätet och uppdaterade versioner spreds till ett 40 tal länder. Det Svenska nätet var igång till 2012 och några av näten utomlands är fortfarande i drift.

Idén kläcktes och utvecklingsarbetet skedde på Televerket Radio i Göteborg och jag jobbade väldigt nära utvecklingsteamet där. Jag tänker berätta om hur det hela började, vad Mobitex handlade om, hur Mobitex skiljde sig från föregångarna och vad som sedan hände. Jag kommer också att visa en 18 minuter lång film som gjordes 1984, två år innan invigningen.

Vi öppnar kl 18.30, fika finns från kl 19.00 och föredraget börjar kl 19.30.

Adressen är Oxnövägen 6, 137 96 Gålö.

Vi försöker också att sända föredraget via Jitsi: https://meet.jit.si/mobitex

Ange din anropssignal eller namn. Vi accepterar inte anonyma inloggningar.

Jitsi har en förmåga att strula. Skulle det inte fungera kommer vi att senare lägga upp en redigerad version av föredraget. Vi kanske gör det ändå om intresse finns.

Välkommen!
Stefan SM0ASB