Den handlar om olika slags antenner, dipoler inomhus, magnestiska loopantenner, osynlig avertikaler, flaggstänger och något som författaren kallar "birdhouses" vilket låter mycket intressant. Du läser mer om boken här.