Vi samlas från kl 11.00.

Vi är redan ett flertal som vill delta. Om tillfälle ges, kan vi ha flera aktiviteter, t ex tillverka antenn, olika demonstrationer, programvaror, byggtips mm. Tag gärna med något eget projekt!

Grillen är igång, korv/hamburgare till självkostnad eller ta med eget.

Försök att engagera svenska ungdomar i denna aktivitet. En kul aktivitet som aktiverar de yngre över hela världen.
Regler hittar du på: www.ham-yota.com/contest/

Lycka till! SK0QO gm Lasse SM0FDO

YOTACONTEST