Styrelsen för SödRa, SK0QO anser det viktigt att befrämja samarbetet mellan amatörradioklubbarna både inom och utanför distriktet. Det har tidigare kanske inte varit fallet och jag har hört historier om hur man varit ganska ”sekteristiska” i sin syn på verksamhet och samarbete. Detta tillhör en förgången tid.

Idag har vi ett samarbete mellan oss, SK0QO, och SK0MM rörande MeshTastic. Vi hjälper varandra på olika sätt, till båda klubbarnas fördel.

”Radio” som företeelse är idag ganska annorlunda från hur det var ”förr” då det kanske var ”finare” och mer renlärigt att köra kortvåg och då särskilt CW, något som har en hög tröskel innan man behärskar det. Idag revolutioneras ”radiohobbyn” av all ny teknik som kommit och kommer fram. MeshTastic innebär t.ex. att man, med prylar köpta för några hundralappar på Amazon, använder sig av radioprotokoll och kommunikation som tidigare var förbehållna mycket avancerade användare som militärer och underrättelsetjänster. Icke- licensierade användare kan använda licensfria frekvenser och använda mycket stark kryptering medan vi radioamatörer, om vi vill använda dessa enheter som just radioamatörer, får använda andra frekvenser och normalt avstå från kryptering.

”Förr” var det många som ville bli radioamatörer. Själv är jag uppväxt på landet och på 1960- talet, då jag var i tonåren, fanns det bara rundradio, svart-vit TV med en eller senare två kanaler samt en svart bakelittelefon med nummerskiva hemma. Enda sättet att nå utanför byn och kommunicera var med PR- radio eller amatörradio. Såklart man började med PR- apparater för att senare går över till amatörradio, uppmuntrad av en morbror som redan var radioamatör.
Nu finns det många fler ingångar till radiohobbyn. Det finns mycket ny teknik som får intresset för radio och trådlös kommunikation att väckas och växa. Mitt intresse väcktes i tioårsåldern då pappa och jag skruvade isär en radioapparat. Hur fungerade den? Mitt intresse var väckt, och det blev sedan, via amatörradio, till min yrkeskarriär och nu åter amatörradio då jag disponerar min tid.
Vi behöver samverka inom hobbyn, väcka intresse, stödja och hjälpa intresserade på alla stadier så kanske vi får lite fler nya radioamatörer.

Det är rätt klart, både när man kollar i våra stadgar, men även SSA och PTS syn på amatörradio, att man i dem inriktar sig på lärande, experimenterande och att man som licensierad radioamatör får utökade befogenheter och tillgång till fler frekvenser, kraftigare sändare etc.

Våra stadgar sträcker sig mer än att tillvarata redan licenserade radioamatörer. Vi håller kurser och utbildar blivande amatörer. Låt oss fortsätta på den vägen!

På Gålö har vi en klubbstuga med stora möjligheter. Visst har vi de ”traditionella” stora antennerna och höga masterna där vi kan köra allt från 160 meters till 70 cm bandet med alla olika trafikslag. Vi har också en MeshTastic- nod samt station för 69 MHz med mera.

Såklart vi måste hänga med in i det nya. Det är inte genom att sätta upp staket och stänga ute utan genom att vara öppna för det nya och ta emot det med nyfikenhet. Det finns hur mycket som helst ny spännande teknik att utforska. Alla är välkomna att utforska, samarbeta och prova på hos oss!

73s de
Stefan, SM0ASB
ordförande SK0QO