Provet består två delprov:
A: Ellära, Radioteknik och Säkerhet och
B/C: Lagar, Reglemente och Trafikmetoder.

Delprov A är uppdelat i två delmoment, Ellära och Radioteknik respektive Säkerhet
Delprov B/C består endast av ett delmoment, Lagar, Reglemente och Trafikmetoder.
Får man underkänt på bara ett av delproven kan man få göra om detta delprov vid ett senare tillfälle.
Den som blir underkänd antingen på delmomentet Ellära och Radioteknik eller delmomentet Säkerhet måste göra om hela delprov A, alltså båda delmomenten.

Provet görs på surfplattor som tillhandahålls av SSA och som provförrättaren har med sig till provet. Dessutom används en speciell mobil router. Surfplattorna har förinstallerad programvara som är låst. Kandidaterna loggar in på sitt konto på SSA:s examenswebb och får sedan ett särskilt lösenord som gäller just för provet av provförrättaren. Därefter är det bara att köra igång.

Kandidaten får reda på resultatet av respektive delprov omedelbart efter att det är klart eftersom det görs on-line och rättning sker centralt.
Med det här nya upplägget på proven är det inga blanketter att rätta som det var tidigare.

Allt fungerar mycket bra. Vi har bra mobiltäckning för routern i klubbstugan så det är en enkel procedur att sätta upp ett prov. Är du som läser intresserad av att avlägga prov så kontakta någon av oss provförrättare (det står på SSA:s site, länk https://www.ssa.se/ssa/funktionarer/provforrattare/). Här i klubben är vi två som är certifierade på detta nya sättet att genomföra prov.

Provförrättare var Mikael Björkgren SM0LYC med mig som assisterande. Detta visade sig vara bra eftersom jag kunde ge återkoppling till de som var klara i en separat lokal medan provet fortfarande pågick för några andra.

Stort grattis till er som klarade provet och för er som missade denna gången, ge inte upp utan läs på och boka nytt prov!

73s de
Stefan SM0ASB