Signalen från satelliterna är mycket svag när den kommer ner till mottagarna och det är därför lätt att störa satellitmottagarna vilket kan orsaka allvarliga konsekvenser.

Eftersom satellitnavigering används mycket i samhället, både bland privatpersoner, yrkesfolk, fordon, flyg- och sjöfart mfl så är skyddet för navigationstjänsterna viktigt. Ursprungligen var det bara GPS men nu finns det flera olika satellitbaserade navigationssystem i det bandet och med ökande användning har problemet ökat.

Därför kom den här frågan upp för ett antal år sedan och den har beretts i olika arbetsgrupper. Nu var det dags för ett beslut inom ITU:s högsta organ, Världsradiokonferensen, WRC, där delegater från större delen av världen deltar.

Efter mycket långa diskussioner har det tagits fram en ny rekommendation och den borde kunna påverka i positiv riktning. Baserat på beslutet på WRC kommer amatörtrafik att få ske men med restriktioner, till stor del som tidigare. En ny sådan restriktion tillkom dock med innebörden att länder som tillåter amatörtrafik i bandet 1240-1300 Mhz, eller del av det, måste se till att amatörtrafiken inte orsakar störningar för mottagare för radionavigation. Den nya rekommendationen M.2164 anger villkoren mer i detalj. Men eftersom frekvenstilldening sker nationellt så kan det, trots beslutet på WRC, bli nationella inskränkningar.

Den som är nyfiken kan kolla på den nya rekommendationen här

70 cm-bandet var uppe till diskussion också, i samband med rymdkommunikation, men för stunden gäller det inte 430-440 MHz.

Även bandet 10 GHz, där det också finns amatörtrafik, har under många år varit föremål för diskussion men under det här WRC så släppte man, tillfälligt, intresset för det bandet.

Framtida användning i bandet 3,3-3,4 GHz, som är upplåtet för amatörradio i stor del av världen, dock inte Sverige, diskuterades också och möjlighet att dela bandet med jordutforskningssatelliter ska utredas till kommande WRC.

Även ny användning av högre frekvensband, som 275-325 GHz, diskuterades och det konstaterades att där har amatörerna redan satellittrafik i flera länder i bandet 275-450 GHz. Det uppdrogs åt medlemsländerna att utreda kommande användning för beslut på WRC 2031.

Slutdokumenten kommer att dröja till en bra bit in i nästa år så än så länge är det bara preliminära dokumenten som finns att tillgå. Men hittills har inga frekvensband försvunnit eller andra begränsningar framkommit. Det är dock fortfarande flera band, där det finns amatörintresse, som kommer att studeras under tiden fram till kommande WRC så redan om fyra år kan det ske förändringar igen..

Som sagt, trängseln i populära frekvensband är stor och bl.a med ökande bandbreddskrav och krav på mobil täckning så kommer man allt högre i frekvens och vid tilldelning så mäter man bla samhällsnyttan och den är, dessvärre, ganska begränsad när det gäller amatörradio vs industrins krav på frekvenser för t.ex satellitnavigering.