Tidpunkter mellan 12.00-16.00 svensk tid. Frekvenser på främst 80 och 40m SSB men även CW kan förekomma. Vi berättar om vår förening, kör QSO, demonstrerar telegrafi mm.

Hembygdsföreningen Gålö Gärsar tänder vartannat år en kolmila som "kolar" ca 10 dagar. Under fredagen - söndagen är det aktiviteter med uppträden, marknad, servering av b l a kolbullar.

Mycket värt ett besök. Se: www.hembygd.se/galo-garsar-hembygdsforening.

Lyssna efter oss eller besök oss vid milan! Mycket värt ett besök så tag med familj eller din granne!

Södertörns Radioamatörer - SödRa

 

SE0MILA FRONT

Foto Robert Malmqvist SMØTAE