Radioamatörer var de första som upptäckte att kortvågsfrekvenser kunde ge långa avstånd mellan sändare och mottagare. Men så fort denna kunskap spreds och andra såg möjligheterna med radiokommunikation sig så riskerade radioamatörerna att bli "bortskuffade". Det var en av anledningarna till att IARU bildades vid ett möte med amatörradiopionjärer i Paris 1925.

IARU:s roll

Idag är IARU en organisation med mer än 160 nationella medlemsorganisationer, däribland SSA. IARU finns representerade bl.a inom ITU, där de är en sk sektormedlem. De har därför möjlighet att delta i de olika studiegrupperna inom ITU och även på Världsradiokonferenser, WRC. De har dock inte möjlighet at vara med och rösta i olika frågor eftersom endast ITU:s medlemsstater har den möjligheten. Däremot får de vara med och ta fram förslag och dokument samt delta i olika studier inom arbetsgrupperna inför WRC.

Genom sitt arbete inom ITU är målet att vara en motpol till de kommersiella krafter som vill ta över de frekvenser som amatörradion idag har tillgång till. 

Genom sitt sektormedlemskap deltar de också i ITU:s utvecklingsorganisation, ITU-D där de deltar i en arbetsgrupp som behandlar nödkommunikation och hur radio kan användas vid olika katastrofer för att lindra skadeverkningarna.

Störningar från amatörradio

Inför nästa WRC, som hålls nästa år, är det främst frågan om störningar på satellitbaserade positioneringssystem som orsakas av radioamatörer som är aktuell. Det finns risk att större eller mindre del av bandet mellan 1240-1300 MHz försvinner till förmån för de satellitbaserade systemen som kan antas ha en större samhällsnytta. Där är IARU "motpart" i diskussionerna och målet är att hitta lösningar som kan gagna båda användarkategorierna.

Uppmärksamma WRD!

World Radio Day uppmärksammas på olika sätt över världen men framför allt vill man uppmana till att slå på radion och prata med andra! 

Andra sätt kan vara att tydliggöra nyttan med amatörradio och informera om hobbyn för andra i samhället.

Ett antal olika aktiviteter finns beskrivna på IARU:s webbplats, där kan man hämta inspiration för egna aktiviteter. Här hittar du dem.

I sociala media används taggen #WorldAmateurRadioDay för att länka till andra liknande inlägg.