Utrustningen kommer att byggas i omgångar där den första delen kommer att arbeta på amatörbanden på VHF/UHF och kan ge följande funktionalitet:

1) V/V or U/U tal med besättningen

2) V/U or U/V FM repeater

3) V/V or U/U 1k2 AFSK digipeater

4) V/V or U/U SSTV or digital image

Utrustningen ska ge amatörer över hela världen mölighet att tala med besättningen eller med andra radioamatörer. Den förväntas också spela en roll när det gäller teknikutbildning av skolungdom på olika nivåer.

Utrustningen beräknas skickas upp till stationen under tredje kvartalet i år.

Kinesiska rymdstationen

Att även Kina har en rymdstation kanske inte är lika känt som att den internationella rymdstationen ISS svävar, eller egentligen strikt fysikaliskt, faller, runt jorden sedan 1998.

Den ryska stationen heter Tiangong, ( 天宫 ) vilket är kinesiska med betydelsen det himmelska palatset. Även den byggs upp i etapper, som ISS, och den första delen sköts upp i slutet av april 2021. Det mer formella namnet är Tiangong Space Station ( 天宫空间站 )

Den färdas runt jorden på ungefär samma höjd som ISS och den kommer färdigbyggd att ha en massa motsvarande knappt 100 ton, ungefär en femtedel av massan hos ISS och med en storlek som ungefär motsvarar den, numera nedlagda, ryska rymdstationen MIR.

Om du vill läsa mer om den kinesiska Tiangong så finns det en hel del på Wikipedia

Fysiken bakom

För att återgå till fysiken runt rymdstationerna så flyger de inte runt jorden utan, rent fysikaliskt, så faller dom mot jorden. Men eftersom de samtidigt har en mycket hög hastighet i horisontalplanet, runt 27.000 km/h, så faller dom inte MOT jorden utan passerar hela tiden bredvid. Men jordens dragningskraft gör att banan böjs av mot jorden och därför kommer dom i praktiken att färdas i en cirkenbana runt jorden. Dock måste man hela tiden följa upp placeringen och vid behov "putta" den på rätt plats igen för att det hela ska fungera. Så rent fysikaliskt befinner de sig hela tiden i fritt fall.

Den relativt låga höjden, runt 40 mil över jorden, gör att jordens dragningskraft fortfarande påverkar stationen och personer ombord ganska mycket. Gravitationen är därför bara tio procent lägre än vid havsytan. Men eftersom stationen samtidigt har en mycket hög hastighet och faller fritt så upplevs det ändå som tyngdlöshet, enligt Einsteins komplicerade relativitetsteorier. Tillståndet kallas därför för mikrogravitation vilket är praktiskt taget helt utan gravitation. Kanske kan det liknas vid läget när berg- och dalbanans vagn plötsligt åker nästan rakt ned och du lyfter från sätet.

Även på ISS finns det sedan många år tillbaka omfattande amatörradioutrustning och astronauterna brukar tala med amatörer, och skolungdomar på jorden, när det ges tillfälle.

ISS är i dagsläget 73 meter lång och 109 meter bred och den har en höjd av 20 meter! Den beboeliga delen är 388 kvadratmeter. För stunden är planen att stationen kommer att läggas ner 2031. Att få upp alla delarna till stationen har varit en svår uppgift men att, under ordnade former, få ner den igen, utan att ställa till skada, kommer även det att bli en utmaning.

Även om ISS finns det mycket på nätet, .tex på Wikipedia.