Bland en rad andra åtgärder så förbjöds användningen av amatörradiosändare för personligt och kollektivt bruk. Publik radio och TV ska regleras och förbud mot folksamlingar och strejker fanns också i beslutet.Även utökade personkontroller och aktiviteter för att upptäcka och stoppa sabotage fanns med i texten.

Beslutet gäller minst under 30 dagar men kan komma att förlängas eller förändras.

Tänk på att frekvenser som ligger i amatörradiobanden kan komma att användas för annat i samband militär eller räddningsverksamhet.