Inledningsvis beskrivs, hur SvxLink möjliggjorde sammankopplingen av de totalt 4 repetrarna på Öland. Vidare beskrivs de talgrupper som används, samt hur man med subton och/eller DTMF kan styra repeatern. Presentationen fortsätter med några av de vanligaste trafikfallen, och avslutas med en kort beskrivning av vad som behövs för att ansluta sig.

SvxLink (uttalas Svix-link) är en mjukvara som körs under Linux, lämpligen i en Raspberry Pi enkortsdator. Den ersätter repeaterns nuvarande styrenhet (repeaterlogik). SvxLink har utvecklats av Tobias SM0SVX. Allting startade 2003 - då som en Linux-applikation för EchoLink. Sedan 2019 finns möjligheten att använda talgrupper, ungefär som på DMR och TETRA – dock med bibehållen analog ljudkvalitet.

I Sverige finns ett nationellt nät av upp till 40 noder, bestående av nästan 50 analoga repeatrar – från Kiruna till Blekinge. Alla distrikt utom Gotland är fn representerade. Nätet drivs av SM0SVX Tobias och SM3SGP Gunnar. För övervakning finns en Portal, som utvecklas och drivs av SA2BLV Peter.

Föredraget går på JitSi, du hittar det här:  meet.jit.si/svx-link-sk0qo