Jag vill väldigt gärna ha in bidrag i form av små anektdoter, rapporter från aktiviteter, små byggbeskrivningar, projekt, tips på prylar, presentation, hur man kör xx-mode mm. Allt för att göra en intressant tidning.

Gärna så fort det går, men senast i slutet av januari.

73 de SM7(0)FDO sm0fdo@gmail.com 070-343 99 69