Ordförande:
SM0ASB Stefan Fägerhall Nyval (2 år)

Styrelseledamöter:
SM0FDO Lars-Erik Jacobsson Vald för ytterligare ett år
SM0NUE Karl-Erik Färdigh Vald för ytterligare ett år
SM0FNV Nils Willart Vald för ytterligare ett år

SM0BYO Gunnar Lövsund Omval (2 år)
SA0BSJ Joakim Svanfeldt Omval (2 år)
SM0IKR Göran Björk Nyval (2 år)

Styrelsesuppleanter:
SM0YDQ Gun Ahtola Omval (men ny post) (1 år)
SM0TWH Mecki Granberg Nyval (1 år)

 

Revisorer:
SM0EYT Börje Carlsson Omval (1 år)
SM5AOG Lennart Pålryd Omval (1 år)

Valberedningen består av:
SM0DSF Ingemar Johansson och SM0LYC Mikael Björkgren