Det är ju flera olika nationer som skickat iväg farkoster mot Mars eftersom planeterna har en gynnsam position nu med det kortaste avståndet mellan jorden och Mars på flera år.

Flera amatörer har uppfångat signaler från de olika satelliterna i närheten av Mars, bl.a den kinesiska Tianwen-1 som uppgetts gå in klart och tydligt i USA. Det var dock inte helt lätt att hitta signalerna eftersom de publicerade uppgifterna var vaga när det gällde exakt frekvens.

Läs mer om hur man gör för att lyssna på signalerna på Spaceweather.com här.

Signaler från landningen av Perseverance hade sämre möjligheter att höras ner till jorden eftersom den har mindre antenner då den reläar signalen via andra av NASA:s farkoster i bana runt Mars. Den kinesiska Tianwen-1 har dock större antenner eftersom den planeras kunna användas som relästation för kommande expeditioner till den röda planeten.

Så kan det se ut när man tar emot signaler från "the deep space"

dish strip

Bilden från spaceweather.com