●Val av distriktsledare och valberedning på 2 år.
●Info från distriktet. Aktiviteter t ex beredskapsdagen.
●Info från SSA.
●SSA ungdom. SA5ODJ Oliver rapporterar, YOTA/NOTA.
●Fikapaus, vi bjuder.
●Föredrag.

Alla är välkomna, men endast SSA-medlemmar har rösträtt på mötet!

Föredrag ca kl 14.30
SMØJZT Tilman – SSA Sektionsledare Radioteknik kommer och pratar om moderna SDRadios.
Fokus är den integrerade nykomlingen IC-7610 från ICOM.
Vi ställer den emot och jämför med PC-styrda alternativ som SUNSDR 2 Pro från Expert Electronics. Två olika skolor, två olika pris, båda har sina för och nackdelar. Vi pratar om riggarna utifrån artikeln och egen erfarenhet. I mån av tillgång på radio finns möjligthet att klämma, känna och köra.

SMØWHL Per Tjernlund - FT8 med flera digitala kommunikationsmetoder.
Kommunikation på HF med signaler 20-28 dB under brusnivån.Hur är det möjligt?
Innehåll: Kort genomgång av FT8, JT9, JT65, WSPR och deras egenskaper.
Vad krävs för att komma igång?
Erfarenheter.
Hjälpprogram.
Diskussion.

Välkommen till en intressant dag hälsar:
DL-Ø Ann, SMØZEU
vDL-Ø Sven-Erik, SMØWAV